Σεμινάρια στα πράσινα επαγγέλματα

Ηκατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα περιλαμβάνει ενέργειες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της περιβαλλοντικής ανάπτυξης

Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Κατανέμεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται:

  • Στον πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δάση, Μεταλλεία)
  • Στο δευτερογενή τομέα (Βιομηχανία, Κατασκευές)
  • Στον τριτογενή τομέα (Εμπόριο, Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Μεταφορές)

Πρωτογενής τομέας: Βιολογική Γεωργία, Κτηνοτροφία και Μελισσοκομία, Αειφορική αλιεία καθώς και Διαχείριση Δασών, Αποκατάσταση Μεταλλευτικών χώρων, Διαχείριση Βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της Διαχείρισης τόπου

Δευτερογενής τομέας: Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα, Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον οικιακές συσκευές, Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων, Αειφορική παραγωγή ενέργειας, Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, Εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων, Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων, Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Τριτογενής τομέας: Εμπόριο πράσινων προϊόντων, Πράσινες μεταφορές που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, Οικοτουρισμός, Δραστηριότητες οικοξενάγησης, Δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-51.47.000

 INNOVATOR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Στεφανοπούλου 1, Γαλάτσι

 

(210) 51.47.000

innepe@yahoo.com

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για έγκαιρη ενημέρωση.

Please enable the javascript to submit this form