Νοηματική στον Τουρισμό

Ταχύρρυθμα σεμινάρια νοηματικής διάρκειας 22 ωρών σε συνεργασία με Φιλολόγους Ειδικής Αγωγής.

Απευθύνεται στους επαγγελματίες που θέλουν να αυξήσουν την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών με συγχρόνως ευαισθητοποίηση στην κοινότητα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Η ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η επίσημη γλώσσα της Κοινότητας των Κωφών της Ελλάδος. Είναι μια πλήρης γλώσσα, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια είδη γραμματικού μηχανισμού που υπάρχουν και στην προφορική γλώσσα. Η ελληνική νοηματική γλώσσα εκτιμάται ότι χρησιμοποιείται από περίπου 40.600 νοηματιστές έχοντας ραγδαία αυξητική τάση λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για εκμάθηση της γλώσσας από ακούοντες.

Η ΕΝΓ έχει ήδη αναγνωριστεί με τους νόμους 2817/2000 και 3699/2008 ως ισότιμη με τα ελληνικά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση των κωφών μαθητών. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τοπικές νοηματικές γλώσσες έχουν επίσης αναγνωριστεί.

ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να:

· καλύψουν έννοιες από το βασικό καθημερινό λεξιλόγιο στην ΕΝΓ

· να εξοικειωθούν με απλές επικοινωνιακές συνθήκες στην ΕΝΓ

· να εξοικειωθούν με την κώφωση γενικότερα και τους Κωφούς νοηματιστές

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

Πίνακας Περιεχομένων

Διάρκεια

Εκπαιδευτικός Στόχος

ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ

Βασικές Χειρομορφές -

Οι συχνότερες χειρομορφές

Βοηθητικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=OzWlE5gFuis

http://lexicon.keng.gr/

4 ώρες

Κατανόηση των μηχανισμών

σχηματισμού βασικών νοημάτων:

Διδασκαλία των πιο συχνά

χρησιμοποιούμενων χειρομορφών.

  1. Ημέρες εβδομάδας
  2. Βασικοί Αριθμοί
  3. Βασικές λέξεις και νοήματα

Ανακεφαλαίωση - εξάσκηση

1 ώρα

 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ

Βοηθητικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=mAPhaxhpJb4

http://lexicon.keng.gr/

http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/

http://prosvasimo.gr/el/polimesiko-uliko/onlne-lexiko-ennoiwn

4 ώρες

1.Ώρα

2. Χρώματα

3. Σχήματα

4. Κατευθύνσεις και θέσεις στο χώρο

Ανακεφαλαίωση - εξάσκηση

1 ώρα

 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ

 

Βοηθητικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=-lV24fLaJd0

https://www.youtube.com/watch?v=lb7RYMIW9hg

http://lexicon.keng.gr/

http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/

http://prosvasimo.gr/el/polimesiko-uliko/onlne-lexiko-ennoiwn

 

4 ώρες

  1. Φαγητά –Ποτά
  2. Στοιχεία πόλης
  3. Μέσα μεταφοράς
  4. Καταστήματα

Ανακεφαλαίωση - εξάσκηση

1 ώρα

 

ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ

Βοηθητικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=-lV24fLaJd0

https://www.youtube.com/watch?v=lb7RYMIW9hg

http://lexicon.keng.gr/

http://gym-ekv-thess.thess.sch.gr/

http://prosvasimo.gr/el/polimesiko-uliko/onlne-lexiko-ennoiwn

4 ώρες

  1. Αντωνυμίες
  2. Ρήματα (ενεργητικά)
  3. Ρήματα (παθητικά)

Ανακεφαλαίωση -εξάσκηση

1 ώρα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Βοηθητικό υλικό:

https://www.youtube.com/watch?v=4Ae-ORx9OKg

1 ώρα

 

Ανακεφαλαίωση - Απορίες

1 ώρα

 

 INNOVATOR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Στεφανοπούλου 1, Γαλάτσι

 

(210) 51.47.000

innepe@yahoo.com

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για έγκαιρη ενημέρωση.

Please enable the javascript to submit this form