Κατάταξη Ξενοδοχείων

Εκπαίδευση προ-αξιολόγησης για την κατάταξη ξενοδοχειακής μονάδας με αστέρια

Εκπαίδευση προ-αξιολόγησης για την κατάταξη ξενοδοχειακής μονάδας με αστέρια

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις 216/9-1-2015 & 19102/ 10-10-2016 Υπ. Τουρισμού σχετικά με το θέμα της κατάταξης του ξενοδοχείου σας με αστέρια, η περιγραφή της συνολικής διαδικασίας για το πρώτο τμήμα της είναι η εκπαίδευση της προ-αξιολόγησης, η οποία θεωρείται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΗΜΑ για την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της κατάταξης μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος της νομοθεσίας, όπως ισχύει μέχρι σήμερα (31/12/2017). 

Για ποιος λόγους ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ να ακολουθήσετε την “all inclusive” πρότασή μας:

 • Οργανώνουμε για εσάς όλη τη διαδικασία και σας εκπαιδεύουμε για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και τεκμηρίων, μέχρι και την τελική κατάταξη του ξενοδοχείου σας.
 • Θα έχετε στη διάθεσή σας τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να καλύψετε τυχόν εκκρεμότητες αλλά και να προβείτε σε ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα σας δώσουν επιπλέον μόρια, πολύ πιθανόν απαραίτητα για την κατάταξη του ξενοδοχείου σας. Κάντε το χρόνο σύμμαχό σας, καθώς η πρωτοβουλία των κινήσεων θα βρίσκεται στα χέρια σας.
 • Η όλη διαδικασία διενεργείται και επιβλέπεται από εκπαιδευτές πιστοποιημένους επιθεωρητές ξενοδοχείων.
 • Θα ξεκινήσετε έγκαιρα και δεν θα έχετε το άγχος και την πίεση του χρόνου.
 • Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών είναι ανταγωνιστικό.
 • Έχετε επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ παροχές, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής του ερωτηματολογίου αυτοκατάταξης στο ΞΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επιθεώρηση για την κατάταξη του καταλύματος πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την προ-αξιολόγηση και την τελική πιστοποίηση από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έχει τρίμηνη διάρκεια.
Μην χάσετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε των προσφορών αλλά και των ΔΩΡΕΑΝ παροχών μας, ΖΗΤΗΣΤΕ την ΕΙΔΙΚΗ προσφορά για το ξενοδοχείο σας.
Σημείωση: Ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας που θα μας ανατεθεί θα εξαρτηθεί τόσο η έκπτωση που θα δοθεί όσο και οι δωρεάν παροχές (πχ. πιστοποιήσεις ή άλλο συμβουλευτικό έργο, Ελληνικό Πρωινό κλπ).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η τεχνική έκθεση, την οποία θα παραλάβετε με το πέρας της εκπαίδευσης προ-αξιολόγησης για την κατάταξη του καταλύματός σας σε αστέρια ή κλειδιά, περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Αναλυτικά συμπληρωμένο τον πίνακα κατάταξης με όλα τα κριτήρια (προσομοίωση του τελικού ελέγχου από τον Διαπιστευμένο Φορέα).
 • Αναλυτικό πίνακα των ευρημάτων μετά από έλεγχο σε όλες τις εγκαταστάσεις και εάν είναι δυνατόν και σε όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου.
 • Κατάλογο με τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία θα τεκμηριώσουν την τελική αξιολόγηση.
 • Οδηγίες για την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης.
 • Εντοπισμό των ελλείψεων σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κριτήρια.
 • Προαιρετικά κριτήρια που καλύπτονται – μόρια που συλλέγονται – μόρια που απαιτούνται για την ελεγχόμενη κατηγορία – προτάσεις δράσεων για την κάλυψη των τυχόν ελλείψεων.
 • Τελικό έλεγχο της πληρότητας της αίτησης και της προετοιμασίας της επιθεώρησης.
 • Υποβολή της τελικής έκθεσης αυτοαξιολόγησης στο ΞΕΕ.

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσό καταβάλλεται σε δύο δόσεις:
 1. Προκαταβολή 50% με την ανάθεση της εργασίας
 2. Εξόφληση του υπόλοιπου 50% δυο ημέρες πριν την έναρξη εκπαίδευσης προ-αξιολόγησης.
 3. Το τελικό ποσό που θα συμφωνηθεί μπορεί επίσης να καταβάλλεται με τον προαναφερθέντα τρόπο και ανά ξενοδοχείο (εάν η προσφορά αφορά περισσότερα του ενός).

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ

 INNOVATOR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Στεφανοπούλου 1, Γαλάτσι

 

(210) 51.47.000

innepe@yahoo.com

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για έγκαιρη ενημέρωση.

Please enable the javascript to submit this form