Τουρισμός Ασφάλεια

Εκπαίδευση στην Ασφάλεια στον Τουρισμό

Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας των ιδιοκτητών, στελεχών και υπαλλήλων μιάς ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία θα προάγει τις παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση του πελάτη κατά τη διάρκεια της διαμονής στο ξενοδοχείο, αλλά και μετά από αυτήν. Παράλληλα αναπτύσσονται δεξιότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση της ικανότητας έγκαιρης πρόβλεψης ανεπιθύμητων καταστάσεων, της ελαχιστοποίησης των τυχόν δυσμενών αποτελεσμάτων τους μέσω της κατάλληλης προετοιμασίας, με παράλληλη διαχείριση των κρίσεων που δημιουργούνται από την εμφάνισή τους, διατηρώντας έτσι σε υψηλό επίπεδο το γόητρο και το «καλό όνομα» της επιχείρησης αλλά και του προορισμού συνολικά, ενώ παράλληλα περιορίζονται και οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις εξ’ αιτίας των γεγονότων αυτών.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Γενικά περί κρίσεων. Στάδια εξέλιξης μια κρίσης. Άριστο σημείο παρέμβασης, ανάλυση Νεκρού Σημείου.
 • Μεθοδολογία αναγνώρισης κινδύνων (hazard analysis) και διαχείρισης επικινδυνότητας (risk management) με τρόπο πρακτικό, αντικειμενικό και μετρήσιμο, βασισμένη σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ISO 31000, ISO 31010, OHSAS 18001, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000). Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης των κινδύνων και υποστηρίζεται από πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών και videos.
 • Προσέγγιση της Διαχείρισης Κρίσεων ως σύστημα. Δομή του συστήματος – πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.
 • Γενικές αρχές Διατήρησης Επιχειρησιακής Συνοχής (Business Continuity).
 • Θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων για την επικοινωνία και τις μορφές της.
 • Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας με τους πελάτες του ξενοδοχείου για την ορθή κατανόηση και αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων ή/ και παραπόνων τους.
 • Επικοινωνία της κρίσης – πρακτικά παραδείγματα προετοιμασίας των επικοινωνιών για καταστάσεις κρίσεων.
 • Συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε βιωματικές ασκήσεις που εγκαθιδρύουν τη γνώση και εμπλουτίζουν τη συμπεριφορά τους στην πράξη (γνωριμία με τον πελάτη, τεχνικές κατανόησης μηνυμάτων λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, ανάπτυξη εμπιστοσύνης, ανάδυση/ έκφραση επιθυμιών, διαχείριση παραπόνων κλπ).
 • Διαχείριση ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση πανικού ή υπό την επήρεια ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικών κλπ).
 • Διαχείριση παραπόνων και απαιτήσεων (clams). Κατηγορίες απαιτήσεων και μέτρα πρόληψης. Μεθοδολογία αντιμετώπισης.
 • Πρακτικές εφαρμογές – ασκήσεις συνεργασίας – βιωματικές ασκήσεις – roleplaying.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχει τουλάχιστον το 10% του συνολικού προσωπικού της μονάδας και επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, τότε η ξενοδοχειακή μονάδα επιδοτείται με 150 μόρια στην κατάταξη των αστεριών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία επικοινωνίας, της αναγνώρισης και προσδιορισμού των κινδύνων, να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κρίση που πιθανόν να εμφανισθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΚΟΣΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 25 ώρες. Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται με την μέθοδο εξ’ αποστάσεων παρακολούθησης (μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

To κόστος ανέρχεται σε 150€ για έναν εκπαιδευόμενο και 130€ από τρείς και πάνω

 INNOVATOR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Στεφανοπούλου 1, Γαλάτσι

 

(210) 51.47.000

innepe@yahoo.com

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για έγκαιρη ενημέρωση.

Please enable the javascript to submit this form