Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Περιγραφή:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στο γνωστικό πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών και παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί μία προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσιάζοντας τα αίτιά τους, συζητώντας για τα χαρακτηριστικά και την εικόνα των παιδιών/μαθητών με δυσκολίες μάθησης, καθώς και για θέματα παρέμβασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Επιμέρους στόχους του προγράμματος αποτελούν:

 • Η παρουσίαση και η συζήτηση θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται:

 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κατάρτιση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους ή που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, είναι σε θέση να:

 • Κατηγοριοποιεί τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Αναγνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Κατανοεί τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανιχνεύει έγκαιρα τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ενσωματώνει στρατηγικές στη διδασκαλία ή την παρέμβαση, με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 INNOVATOR ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Στεφανοπούλου 1, Γαλάτσι

 

(210) 51.47.000

innepe@yahoo.com

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για έγκαιρη ενημέρωση.

Please enable the javascript to submit this form